Onze Hoofdpartner

KNSB Talent Team Zuidwest werkt intensief samen met de KNSB 


KNSB 

Koninklijke Nederlandse

Schaatsenrijders Bond

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inline-skatesport. De KNSB richt zich op de volle breedte van het schaatsen: topsport en breedtesport, verenigingen, commerciële partners en schaatsfans.De KNSB is de bond voor de disciplines inline-skaten, kunstrijden, kortebaan, langebaan, marathon, schoonrijden, shorttrack en toerschaatsen.

De KNSB staan we voor alle schaatsliefhebbers, van de kinderen die kennismaken met het schaatsen tot talenten van de toekomst. Van de schaatsers die wekelijks een rondje op de baan schaatsen tot de topsporters die hun titels verdedigen en hun fans.

Als KNSB Talent Team Zuidwest werken wij intensief samen met de KNSB. Het doel van de samenwerking is om vanuit een continiuteitsgedachte een optimale omgeving te creëren voor de beste talenten in onze regio.  

Onze partners

KNSB Talent Team Zuidwest dankt gemeente Dordrecht en gemeente Den Haag voor hun support aan de fulltime Langebaan en Shortrack programma's .

Gemeente Dordrecht - Dordt Sport

De gemeente Dordrecht biedt sporttalenten uit de regio de mogelijkheid zich te ontwikkelen richting (inter)nationale topsport. In de vorm van Regionale Talentcentra (RTC's) of Talent Teams werkt zij samen met vijf sportbonden, waaronder de KNSB voor het KNSB Talent Team Zuidwest shorttrack. De RTC’s en het KNSB Talent Team Zuidwest zijn gevestigd in de Sportboulevard van Dordrecht, waar onder andere een shortrackbaan ligt. Daarnaast is Dordrecht al zes keer de trotse gastheer van een internationaal shorttrackevenement geweest. Kortom, de gemeente Dordrecht omarmt deze prachtige sport!   

Gemeente Den Haag 

Den Haag Topsport

Den Haag Topsport (onderdeel van de gemeente) wil op een innovatie manier bijdragen aan het vergroten van de sportbetrokkenheid en participatie van de Haagse burgers. Door topsporters, Haagse talenten en topsportverenigingen te helpen hun dromen om te zetten in prestaties én (top)sportevenementen te organiseren bieden we talent de kans zich te ontplooien, dragen we bij aan de (inter)nationale profilering van de stad en inspireren we Haagse burgers tot actieve sportparticipatie.